_ Sinisen keltaista väriä ei ole olemassa.

_ Emme voi koskaan nähdä sinisen (B) ja keltaisen (Y) yhdistelmäväriä, sillä näiden molempien värien yhdistyessä muodostuu kaikkien kolmen päävärika-
navan (R G B = L M S) tuottama yhtäaikainen ja tasa-
suhtainen näköaistimus, kuten alla olevien havainne-
kuvien keskellä olevat ruudut osoittavat.

Nämä käänteisvärit neutraloivat toisensa

- sekoittuessaan / yhdistyessään additiivisessa, valoisuutta lisäävässä värinmuodostuksessa, jolloin värit vaalentavat toisiaan aina valkoiseksi asti,
(ks. yllä)

- sekoittuessaan optisessa, diffuusissa (sumeassa) värinmuodostuksessa, jolloin nähdään molempien värien valoisuuksien keskiarvoja aina harmaaksi asti,(ks. yllä)


- sekoittuessaan subtraktiivisessa, valoisuutta vähentävässä värinmuodostuksessa värit 'vangit-
sevat' toisiltaan valoa aina mustaksi / pimeäksi asti
(ks. yllä).

Miksi keltainen muuttuu vihreäksi, kun siihen lisätään syaanin sinistä?

_. Miksi ketaisesta (Y=R+G) tulee vihreää (G), kun siihen sekoitetaan syaanin sinistä (C=G+B)? Ilmiö näkyy hyvin valoisuutta eli luminanssia vähentävässä, subtraktiivisessa värinmuodostuksessa:
_. Kun keltaiseen (Y) lisätään syaanin sinistä (C) pigmenttiä, poistaa se keltaisen aistimisesta syaanin sinisen käänteisvärin, punaisen (R) osuutta pois, kunnes jäljellä on enää vain vihreää (G). Kun syaanin sinisen osuus lisäätyy, kasvaa sinisen osuus ja värisävy muuttuu yhä selvemmin syaanin siniseksi.

(Katso myös sivuja Jälkikuvat.)

Lähde: .---_- Värit pintaa syvemmältä
---------- Beneath the Surface of Colours

Katso TÄÄLTÄ näytteitä kirjasta