_ Punaisen sinivihreää ei ole olemassa.

_ Emme voi koskaan nähdä punaisen (R) ja sinivih-
reän
(C) yhdistelmäväriä, sillä näiden molempien värien yhdistyessä muodostuu kaikkien kolmen päävärikanavan (R G B = L M S) tuottama yhtäaikainen ja tasasuhtai-
nen näköaistimus, kuten alla olevien havainnekuvien keskellä olevat ruudut osoittavat.

Nämä käänteisvärit neutraloivat toisensa

- sekoittuessaan / yhdistyessään additiivisessa, valoisuutta lisäävässä värinmuodostuksessa, jolloin värit vaalentavat toisiaan aina valkoiseksi asti,
(ks. yllä)

- sekoittuessaan optisessa, diffuusissa (sumeassa) värinmuodostuksessa, jolloin nähdään molempien värien valoisuuksien keskiarvoja aina harmaaksi asti,(ks. yllä)


- sekoittuessaan subtraktiivisessa, valoisuutta vähentävässä värinmuodostuksessa värit 'vangit-
sevat' toisiltaan valoa aina mustaksi / pimeäksi asti
(ks. yllä).

Miksi syaanin sininen muuttuu siniseksi, kun siihen lisätään magentan punaista?

_. Miksi syaanin sinisestä (C=R+B) tulee sinistä, kun siihen sekoitetaan magentan punaista (M=R+B)? Parhaiten ilmiö näkyy valoisuutta eli luminanssia vä-
hentävässä, subtraktiivisessa värinmuodostuksessa:
_. Kun syaanin siniseen (C) lisätään magentan punaista (M) pigmenttiä, poistaa se syaanin sinisen aistimisesta magentan käänteisvärin, vihreän (G) osuutta pois, kunnes jäljellä on enää vain sininen (B). Kun magentan osuutta lisätään, punaisen osuus kasvaa ja värisävy muuttuu yhä selvemmin magentan punaiseksi.

(Katso myös sivuja Jälkikuvat.)

Lähde: .---_- Värit pintaa syvemmältä
---------- Beneath the Surface of Colours

Katso TÄÄLTÄ näytteitä kirjasta