_Nyt käänteisvärejä tutkimaan-.


. Tee kokeita yllä olevilla käänteisvärisillä väripareilla.

Tarkkaile värisävyjen muutoksia vaihtelemalla kiekkojen pinta-alojen suhteita. Kun olet löytänyt oikean suhteen, havaitset väritöntä harmaata edellyttäen, että kiekoissa käytetyt värit ovat toistensa käänteisvärejä.

Huomaa, että kunkin kiekon väriparista yksi havaitaan näköjärjestelmämme yhden värikanavan kautta. Toinen vuorostaan havaitaan, kun näköjärjestelmän kolmesta värikanavasta kaksi toimii aktiivisesti. Kun näkökohteen värihavainnossa kaikki kolme RGB-kana-vaa ovat tasavertaisesti aktiivisia, havaitaan väripinto-jen valoisuuksien keskiarvon omaavaa harmaata.
(Ks. Värejä, joita ei ole olemassa.)

Kokeile seuraavaksi alla olevilla väripareilla, joita on yleisesti pidetty näkökuvasta toisensa poissulkevina vastapareina, tädennys- eli komplementtiväreinä.

Koeta sitten selvittää se syy, miksi nämä väriparit eivät kumoakaan toisiaan harmaaksi asti, vaikka kou-lujemme vanhan väriteorian mukaan niin nimenomaan pitäisi tapahtua (vrt. vielä kuvat täältä ja täältä ).

Värien kylläisyyttä voit vaihdella lisäämällä kiekkojen joukkoon mustaa ja valkoista haluamassasi suhteessa.

- Muista - näköjärjestelmä ei maaleja sekoittele!

Lähde: .---_- Värit pintaa syvemmältä
---------- Beneath the Surface of Colours

Katso TÄÄLTÄ näytteitä kirjasta