---- PUNAVIHREITÄ VÄREJÄ

----Kuvan 'lehtien' värit on optimoitu Google Chrome-selain-
----ohjelmaan: värit ovat samanlaisia, edellyttäen, että myös
----käyttämäsi näytön RGB-värivalot on säädetty oikein.

.. Vaikka vastakkaisväriteoria / opponenttiväriteoria virheellisesti toisin selittää, voimme kyllä nähdä punaisen ja vihreän värin yhdistelmiä eli erilaisia keltaisia: vihertävän keltaisia tai punertavan keltaisia. Keltaisen sävy riippuu siitä, kumpaa värikanavaa punaista (R) vai vihreää (G) näkökohde aktivoi enemmän. (Vrt. kuvat yllä.)

Keltaiset (Y) ovat kahden päävärikanavan (R+G) aiheuttamia väriaistimuksia siinä kuin sinipunaiset (M=R+B) tai sinivihreät (C=G+B). Tummina näitä punaisen ja vihreän yhdistemiä saatetaan kutsua esimerkiksi oliivinvihreiksi, ruskeiksi tms.

Maaliseoksina punaisen ja vihreän yhdistelmät ovat yleensä tummia, koska niissä käytetyt sideaineet 'vangitsevat' osan valosta. Keltaisuutta ei aina havaita ilman erityisjärjestelyjä (ns. digitaalista värianalyysia).

Kuten oheisista kuvista hyvin ilmenee, punaisesta ja vihreästä ei synny harmaata, eli kyseiset värit eivät poissulje toisiaan näkökuvasta, vaikka vastakkais-
väriteorian mukaan niin pitäisi tapahtua.

..Miksi "teorian" edellyttämä harmaa ei paljastu?

----

Siksi, että katsellessamme esimerkiksi syksyn värjäämiä 'puhreita' lehtiä värien havainnointiin ei osallistu ns. sinisen (B) värinäön kanava. Sitä aina tarvitaan, että voisimme normaalissa olosuhteessa aistia näkökohteessa harmaata. (Ks. aiheesta lisää: punaisen ja vihreän käänteisvärit sekä jälkikuvat.)

Syksyisin lehtivihreä eli klorofylli pilkkoutuu klorofyl-
laasientsyymin vaikutuksesta pieniin osiin, joista tärkeimmät ainesosat kasvi yleensä varastoi seuraa-
van kasvukauden tarpeisiin. Kun vihreät värihiuk-
kaset, partikkelit näin vähitellen väistyvät, pääsevät syksyisin kehittyvät keltaista ja punaista väriä antavat hiukkaset, karotenoidit ja antosyaanit enemmän näkyviin.

Jos syksyisin vihreässä lehdessä kehittyy pääasiassa vain punaisia lisäaineita, muuttuu lehti vähitellen oliivinvihreän ja ruskean kautta suoraan punaiseksi ilman virheellisen teorian 'edellyttämää' harmaata välivaihetta. Jos taas keltaisia väriaineita muodostuu paljon, lehti muuttuu vihreästä kellanvihreäksi ja sitten suoraan keltaiseksi (vrt. havainnekuvat yllä).

Lähde: .---_- Värit pintaa syvemmältä
---------- Beneath the Surface of Colours

Katso TÄÄLTÄ näytteitä kirjasta