------. Päävärit - perusvärit

----Näköjärjestelmä ei maaleja sekoittele.
Vihreä ei ole sille keltaisen ja sinisen yhdistelmä.

Värejä, joita ei saada aikaan muita värejä sekoitta-
malla, kusutaan pääväreiksi tai perusväreiksi. Niinpä valoisuutta lisäävässä, additiivisessa värinmuodos-
tuksessa, kuten television värikuvassa ne ovat

  - punainen R (= red),

  - vihreä G (= green) ja

  - sininen B (= blue).

Kukin näistä pääväreistä nähdään, kun näköjärjes-
telmän RGB-värikanavista vain yksi toimii aktiivisesti.

Vastaavasti subtraktiivisessa, eli valoisuutta vähentävässä värinmuodostuksessa, kuten esim. sanomalehden värikuvassa tai paperisessa väri-
valokuvassa päävärejä ovat

  - syaani C (= cyan = G+B, syaanin
  _.sininen, sinivihreä),

  - magenta M (= magenta = R+B, magentan
  _.punainen, sinisen punainen) ja

  - keltainen Y (= yellow = R+G ).

Kukin näistä väreistä havaitaan, kun näköjärjestelmän RGB-värikanavista kaksi toimii aktiivisesti kolmannen ollessa 'lepotilassa'.

Kaikki edellä mainitut päävärit sijoittuvat luontevasti toistensa lomaan käänteisvärien kennostoon:

_. MUISTA! Päävärit ovat silti aina 'pään värejä'

-. Edellä mainittuja RGB-värejä, jotka ovat myös nä-
köjärjestelmämme päävärejä ('pään värejä'), tulisikin lähtökohtaisesti AINA pitää ensisijaisina pääväreinä:
- Kaikki ympärillämme nähtävät värit selittyvät aina viimekädessä näköjärjestelmämme värikanavien aktiivisuuden erilaisina tulkintoina, olivatpa ne sitten keltaisen ja sinisen maalin seoksia, sanomalehden nelivärikuvia, värejä television kuvaruudulla tai läikkyviä värejä saippuakuplassa.

_.Värimittarit eivät oikeasti näe värejä!

-.Valo- ja värimittareilla voidaan kyllä mitata erittäin tarkasti esimerkiksi, onko jostakin esineestä heijas-
tuvasta valosta saatu mittalukema sama kuin jollakin toisella kohteella. Värien todellista ulkonäköä, siten kuin ihminen ne näkee, mittarit eivät suinkaan kykene osoittamaan, sillä mittareilla ei ole ihmisen erinomai-
seksi kehittynyttä värinäköjärjestelmää - eikä aivoja.

Kaikki kontrasti- ja varjoilmiöissä nähtävät värit todistavat meille vastaansanomattomasti, että värien ulkonäköä ei suinkaan voida päätellä suoraan valon aallonpituuksista: Värimittarit ovat yhä värisokeita.

Väri ei ole valon ominaisuus!

Katso sivu: V Ä R I N M U O D O S T U S

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Entä jos teorian pohja ei pidä?

Testaa tässä väritietosi

V Ä R I S A N A K I R J A

Lähde: .---_- Värit pintaa syvemmältä
---------- Beneath the Surface of Colours

Katso TÄÄLTÄ näytteitä kirjasta