-........ Kolme syytä paljastaa, miksi

. vanha värioppi ei ole pätevä

1) Päävärien määritelmästä ei välitetä!

Huom. Yllä olevissa värijärjestelmissä pääväreinä esitetyt keltainen, punainen ja sininen eivät täytä yleisesti hyväksyttyä päävärien määritelmää:

___---- "Päävärejä ei saada aikaan
__--.-.-. muita värejä sekoittamalla."

Toisin sanoen tässä taidemaalareidenkin suosimassa väriopin "teoriassa" sekoitetaan sujuvasti, mutta virheellisesti, värivalojen (RGB) ja väriaineiden (CMY) värinmuodostus keskenään kuin puurot ja vellit. (Seuraavassa on syytä olla 'älyllisesti hyvin hereillä':)

__--.-.. additiivinen __--.-.----- subtraktiivinen

KELTAINEN (Y) onkin punaisen (R) ja vihreän (G) yhdistelmä additiivisessa eli valoisuutta lisäävässä värinmuodostuksessa (esim. television RGB-värit) tai se on yksi pääväri subtraktiivisessa värinmuodos-
tuksessa (esim. CMYK-lehtikuvissa tai printterissä).

PUNAINEN (R) onkin magentanpunaisen (M) ja keltaisen (Y) yhdistelmä subtraktiivisessa eli valoisuutta vähentävässä värinmuodostuksessa tai se on yksi pääväri additiivisessa värinmuodostuksessa (vrt. television RGB-värit).

SININEN (B) onkin magentanpunaisen (M) ja syaaninsinisen (C) yhdistelmä subtraktiivisessa eli valoisuutta vähentävässä värinmuodostuksessa tai se on yksi pääväri additiivisessa värinmuodostuksessa (vrt. television RGB-värit).

Kyseistä 'teoriaa' on puolusteltu jopa hyvin kiivaasti eräänlaisena taidemaalauksen 'ikiomana väriteoriana'.

Tästä onkin sitten seurannut mm. koulujemme väri-
opin opetuksessa ylitsepääsemättömiä ongelmia, sillä teorian soveltaminen käytäntöön ei onnistu. _(Katso tarkemmin täältä)

2) Vastaväreistä ei synnykään harmaata!

Opponentti- eli vastakkaisväreinä tai komplementti-
eli täydennysväreinä esitetyt väriparit eivät sekoit-
tuessaan tuota harmaata, vaikka niin opetetaan.
______-(Katso OIKEAT vastaparit täältä)

3) Vastaväreistä ei saa toistensa jälkikuvia!

Opponentti- eli vastakkaisväriparien tai komplementti- eli täydennysvärien jälkikuvat eivät olekaan toistensa näköisiä, vaikka niin meille yleisesti uskotellaan. Vihreän jälkikuva ei ole punainen eikä punaisen vihreä.
_____-(Katso jälkikuvat tarkemmin täältä)

"Väärä raha on hyväksytty oikeiden joukkoon!"

________... Jatkuu seuraavalla sivulla.

----. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kriittistä tekstiä väriopista

Aiheesta myös STT:n uutisissa

Käänteisväriteorian testi

Testaa nyt väritietosi

Kokeile itse

Lähde: .---_- Värit pintaa syvemmältä
---------- Beneath the Surface of Colours

Katso TÄÄLTÄ näytteitä kirjasta