_--Moniongelmainen vastavärikäsite

__ Paitsi että väriopetuksen yleiseksi teoreettiseksi 'selkänojaksi' otettuja Johannes Ittenin, (puhumat-
takaan Johann Wolfgang von Goethen) eikä kaikkia opponenttiväriteorian väittämiä voida kokeellisesti todentaa eli tuoda aitoina väri-ilmiöinä ihmisille nähtäväksi, on myös vastaväri tai vastakkaisväri epätarkka ja moniselitteinen käsite.

Kun käytetään ilmaisua vastaväri (= ympyrän- tai jonkin muunmuotoisen värisarjan vastakkaisille puolille sijoitetut värit), olisi keskustelijoiden syytä heti aluksi sopia, minkä järjestelmän vastaväreistä on puhe. Onko tarkoitus pohtia esim. Otto Rungen, Isaac Newtonin, Micel-Eugène Chevreul´n, Johann Wofgang von Goethen, Johannes Ittenin, Wilhelm Ostwaldtin, Albert Munsellin, Heinrich Frielingin, CIE:n, NCS:n vai jonkin muun järjestelmän vastavärejä? Värijärjes-
telmiä ("väriatlaksia") erilaisine vastaväreineen on luotu monista lähtökohdista käsin ja moneen tarpeeseen (kuva alla):

Näistä yhtä eli Johannes Ittenin epätosiin väittämiin perustuvaa uskomusjärjestelmää on meillä ryhdytty väriopin opetuksessa pitämään kuin 'kiveen hakattuna totuutena' - VALITETTAVASTI.

_-----Teoretisoitua pötyä!

_ Kaikessa siinä väriopetuksessa, joka on rakenneltu Johannes Ittenin uskomusteoriaa myötäillen, värejä ja erilaisia väri-ilmiöitä sekä väriharmoniaa koskevat
_-- väittämät ovat virheellisten oletusten
_----ympärille punottuja kehäpäätelmiä
.

Vaikka tätä teoretisoitua pötyä on meillä opetettu kuuliaisesti vuosikymmeniä, ei kyseinen "teoria" ole siitäkään huolimatta jalostunut avoimen kritiikin kestäväksi totuudeksi. Ittenin teorianmukaisia vasta-
väriharmaita ei maailmalla ole vielä kukaan 'oikea' väriasiantuntija rohjennut julkisuudessa esitellä.

Ei edes luonto pysty luomaan Ittenin määrittele-
mistä vastaväreistä haluttua neutraalia harmaata, miten sitten me ihmiset maaliaineita sekoitellen!

_______-----.

Tästä huolimatta Ittenin vastaväriharjoitusten äärellä ovat kymmenet opiskelijasukupolvet viettäneet mitä erilaisimmissa opinahjoissa vähäiset ja kallisarvoiset oppituntinsa ja viettävät varmaan jatkossakin, ellei tilanteeseen uskalleta puuttua tiukan päättäväisesti.

KÄÄNTEISVÄRI on käsitteenä käyttökelpoisempi

Koska käsitteet vastaväri, opponenttiväri, täydennys-
väri ja komplementtiväri kantavat negatiivista paino-
lastia, heikentää niiden käyttö niin asian esittäjän kuin varsinaisen asiasisällönkin uskottavuutta.

Käänteisväri on käsitteenä ilmaisultaan monella tapaa vastavärikäsitettä käyttökelpoisempi, koska se ei kanna mukanaan epäluotettavuuden painolastia.

---- Rohkeasti uudistumisen tielle NYT

Väritietoa jakavien kouluttajien on syytä itse havahtua tunnistamaan ja tunnustamaan oppisisällön perättömät uskomusväittämät ja kehäpäätelmät.

Näin on syytä tehdä, sillä värioppimme sisältämä luonnontieteeen vastainen perusoletus on johtanut vuosikymmenien varrella hyvin monilla elämän aloilla vääristyneisiin ajattelu- ja toiminta-
tapoihin. Esimerkkejä tästä "huuhaasta" löytyy pelottavan paljon muun muassa Internetistä.

Rationaalisesti ajatellen monikohan meistä haluaisi väri-ilmiöiden äärellä kieltää näkemänsä totuus pet-tääkseen itseään, tai kouluttajana ummistaa tietoi-sesti silmänsä selvästi havaittavilta tosiasioilta
- pettääkseen muita
?

--..Väriopin tulee perustua koeteltuun tietoon!

________--. Jatkuu seuraavalla sivulla.

----- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kaunistelematta:

Opetusviranomaisille

Kriittistä tekstiä väriopista

Aiheesta myös STT:n uutisissa

Käänteisväriteorian testi

Testaa nyt väritietosi

Kokeile itse

Lähde: .---_- Värit pintaa syvemmältä
---------- Beneath the Surface of Colours

Katso TÄÄLTÄ näytteitä kirjasta